ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

07/02/2563

กลุ่มมิตรผล ต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าไทยและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมอุทยานมิตรผลภูเขียว และโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

ย้อนกลับ