ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

13/05/2563

กองทุนมิตรผล - บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19 มอบเครื่อง CT Scan และมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ย้อนกลับ

GALLERY