ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

25/05/2563

กองทุนมิตรผล - บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19 มอบห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก 20 ห้อง ให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านกระทรวงสาธารณสุข

ย้อนกลับ