ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

26/05/2563

กลุ่มมิตรผล จับมือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยด้านอุปกรณ์การแพทย์และอาหารและนวัตกรรมสู้ COVID-19 พร้อมมอบทุนวิจัย 2,000,000 บาท จากกองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจช่วยไทยสู้ภัย COVID-19

ย้อนกลับ