ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

28/05/2563

กองทุนมิตรผล - บ้านปู รวมใจช่วยไทย สู้ภัย COVID-19 มอบห้องตรวจเชื้อความดันลบ-บวก เครื่อง CT Scan และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ย้อนกลับ