ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

17/08/2563

กลุ่มมิตรผลผสานพลังยกระดับการศึกษาไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนแผนปฏิรูปการศึกษาแนวทางใหม่ในงาน “ยกกำลังสองการศึกษาไทย สู่ความเป็นเลิศ (Thailand Education Eco-System)”

ย้อนกลับ