ข่าวสารและกิจกรรมพบกับความเคลื่อนไหวต่างๆ ของมิตรผล

ทุกประเภทข่าว

17/09/2564

‘โครงการมิตรปันสุข’ ภายใต้การดำเนินงานของกองทุนมิตรผล-บ้านปู ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และเครือข่ายชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

ย้อนกลับ

GALLERY